Telefon: 031-69 95 70


Laxfiskevägen 14. 433 38 Partille

Testa först - Köp sedan

Pumpning av vätskor och slamhantering kan vara komplicerat beroende på vilken typ av vätskor eller slam man har. För att förenkla arbetet för våra kunder har KICAB ett antal olika testutrustningar. Med hjälp av dem kan kunden prova sig fram till den lämpligaste utrustningen med avseende på dimensioner och material etc.. Med utgångspunkt i testresultaten skriver vi en teknisk specifikation. När utrustningen är installerad provkörs den utav KICABs personal för att säkerställa att prestandakraven uppfylls.

Enklare kan det inte bli!

Octopus LPS


Information

KICAB har ett brett sortiment av Polymerutrustning som finns att hyra.

Kontakta oss med dina krav för ett erbjudande.Silbandspress


Information

KICABs silbandspressar används för fasta / flytande separationsprocesser, speciellt för avvattning av slam i den kemiska industrin, gruv- och vatten anläggningar. KICABs maskiner sträcker sig från en Kapacitet av 5-50 m3/h och TS-UT: 20-60 %.

Kontakta oss med dina krav för ett erbjudande.HAUS Centrifug


Information

Dekantercentrifuger används i separation av de fasta och flytande suspensioner. KICAB har byggt ett antal nyckelfärdiga centrifugbehållare som kan sättas in på nästan vilken plats som helst.

Kontakta oss med dina krav för ett erbjudande.Information

Bandförtjockare möjliggör stora besparingar inom transport, avvattning och nedbrytnings effektivitet. Slammet leds in genom en unik polymer-injektion och blandningssystem. Detta säkerställer optimal effekt utan att behöva en flockningsreaktor.

Kontakta oss med dina krav för ett erbjudande.KICAB Container


Information

Kontakta oss med dina krav för ett erbjudande.