Telefon: 031-69 95 70


Laxfiskevägen 14. 433 38 Partille

Silbandspress

Silbandspress WP Green

Silbandspress används oftast inom pappersbruk, kemi- och gruvindustri.

Högre torrhalt kan nu uppnås tack vare optimerad roller konfiguration. De enskilda rullgraderingar är helt omarbetad och presstiden i maskinen är betydligt längre. Detta är särskilt fördelaktigt när det handlar om slam med lågt tryck, stabilitet och ett högt organiskt innehåll. Minsta driftskostnader (flockningsmedel, energi, vatten) och högsta effektivitets klass motorer garanterar lägsta möjliga energiförbrukningssiffror. Rengöring och hantering är nu ännu enklare tack vare införandet av ett större inspektionsfönster.

Kapacitet: 5-50 m3 / h
TS- UT: 20-60 %

Silbandspressen använder sig av en unik process teknologi bestående av 6 avvattnings faser, denna silbandspress uppnår högst utbyte och högsta genomgående kapacitet jämfört med andra silbandspressar på marknaden. Den långsamma och jämna uppbyggnaden av tryck till högtrycks området leder till optimalt resultat.

WinklePress-WP-Green-dewatering-stages

BellmerWinkelPress WP Green

Broschyr
Måttritning
PDF Ej tillgänglig