Telefon: 031-69 95 70


Arntorpsgatan 1, 442 45 Kungälv

KICAB HP – Silbandspress

KICAB modell KCP ger optimalt avvattningsresultat med högsta torrhalt möjloga TS ut.

KICAB nya modell KHP ( tidigare SALTEC ) som idag finns levererade med ca. 400 maskiner världen över ) KHP har idag olika tekniska lösningar som tillämpas I dem industriella applikationer som använder avvattningsprincipen. KICAB levererar komplett anläggning.

KHP enheten är utrustad med långt föravvattningsbord för att slammet ska kunna dräneras mycket innan självaste avvattningen påbörjas I pressen. Dräneringszonen / viran är försedd med specialdesignade plogar som vrider upp slammet och öppnar viran för bättre dränage av silbandet .Rejekt kvaliten är som oftas < 400 mg/SS/l.

  • KHP modellen finns I 3 stegs avvattningen
  • KHP finns I olika storlekar och rostfritt utförande
ModellLängdBreddKapacitet
KHP 2.15F5045 mm2055 mm12 - 15 m3/h
KHP 2.17F5045 mm2305 mm15 - 20 m3/h
KHP 2.20F5045 mm2555 mm20 - 24 m3/h
KHP 2.23F5045 mm2855 mm24 - 28 m3/h
KHP 2.26F5045 mm3155 mm28 - 32 m3/h
Broschyr
Måttritning
PDF Ej tillgänglig