Telefon: 031-69 95 70


Arntorpsgatan 1, 442 45 Kungälv

Polywet Eduktor

Polywet eduktorn används för utväntning av torrpolymer i vatten.
I och med att fläkten blåser pulvret, sprids pulverkornen innan eduktorn och en mer homogen lösning bildas redan i beredningstanken.

För bästa funktion bör eduktorn försörjas med ett vattenflöde av minst 100 l/min vid ett vattentryck av minst 1 bar på manometern. Vid hög belastning kan ett högre flöde och tryck vara nödvändigt för att få fullgod utvätning.

Broschyr
Måttritning
PDF Ej tillgänglig