Fibral

Fibral som kondisioneringsmedel för avvattning av slam.

Fibral är ett effektivt tillsatsmedel för att kunna öka avvattningen av olika slamtyper, som är svåravvattnat.
Materialet är ett bindningsmedel som används när det gäller att höja TS-halten på utgående slam.

Vanligaste exempel där man tillsätter Fibral är följande:

  • Humus vattenverksslam
  • Näringsindustrislam
  • Oljeslam
  • Fettslam
  • Lantbruksslam

Vanligaste konsekvenserna:

  • Låg TS-halt av slam
  • Dåligt & förorensat rejektvatten
  • Hög polymerförbrukning
  • Låg separationskapacitet

Fibral fungerar som en mekanisk armering som tillåter mer skärkraft och kraftigare gravitation eller mekanisk kompression av slam.

När Fibral blandas in i slammet, vill fibertrådarna fördelas sig jämnt i slammet.

Därefter tillsätts polymer, tillsammans med Fibral.

Fibertrådarna blir inkapslade inne i de kemiska bindningarna. Detta bidrar till att bindningen ökar mekanisk styrka. Fibertrådarna absorberar mycket vatten, typiskt tal är ca. 10-20 gånger sin egen vikt. Detta gör slammet mycket komprimerbart.

PRODUKT DATA
Namn: Fibral® SFA
Innehåll: 96 % Papper (12 % fuktinnehåll)
Förpackning: Storsäck eller bulk