april 2019


Semesterstängt 2019

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

KICAB håller semesterstängt under veckorna 28- 30. Vid akuta ärende ring 031-699 570.


Nya leveranser som avser förtjocknings- samt polymerutrustningar, våren 2019

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Fram till 2019-04-01 har vi levererat förtjockningsutrustningar till följande länder: USA, Skottland, Holland, två stycken till Norge samt tre stycken i Sverige. Leveranser som avser Polymerutrustningar. Industri: CPS 6 Kapacitet: 17 kg /tim vid 0.3 % koncentration Industri: DT 13/17 Kapacitet: 2 kg/tim vid 0,2 % koncentration Kommun: DT 20/30 Kapacitet: 5,5 kg/tim vid 0,3 % koncentration Kommun: DT 30/40 Kapacitet: 6 kg/tim vid […]


Nya leveranser av reningsverk från KICAB

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

KICAB har haft nöjet att leverera flertal maskiner. Litet reningsverk ”Norr” Kapacitet: 2-5 m3/tim Litet reningsverk Kapacitet: 6-8 m3/tim Medel reningsverk Kapacitet: 10 m3/tim Större reningsverk Kapacitet: 25-30 m3/tim


Leverans av utrustning till fiskodling i Norge.

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Två stycken avattningsutrustning SBPK 120 XL till aquaculture projekt. Kapacitet: 50 – 65 m3/tim TS-IN: 0,10% TS-UT: 15 – 18 %


Polymerutrustning

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

VIV ASIA mässan i Thailand 2019

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

På mässan presenterade KICAB sina produkter och mötte många intresserade kunder med nya utmaningar.


Leverans till kund i Thailand.

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Leverans av två stycken skruvpressar för industrin Längd: 2,5 meter vardera.   Leverans av två stycken skruvtransportörer till slakteri Längd: 7,5 respektive 10,5 meter.


Kund- och ordermöte i Thailand.

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Upphandlingsmöte i Thailand där beställningen omfattar SBT Förtjockning, polymerutrustning samt skruvpress.


Provkörning av förtjockningsinstallation av KICAB i Thailand.

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Kapacitet: 10 m3/tim Slamtyp: Industrislam TS-UT: 12% Rejekt: < 150 mg/SS / L


Leverans Malaysia

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Förtjockning och avvattning i samma maskin. Kapacitet: 25m3/tim TS-IN: 2% TS-UT: 20- 25%


Leverans till fiskodling i Norge.

Postat: 23 april, 2019 Kicab Nyheter

Aquaculture projekt Leverans och installation av en förtjockningsutrustning. Kapacitet: 80 m3/tim TS-IN: 0,10% TS-UT: 12 % Samt en komplett avvattningutrustning SBPK 120 XL Kapacitet: 50 – 60 m3/tim TS-IN: 0,10% TS-UT: 18 %